Governance

FOUNDING TRUSTEES
 
PATRON
Athol Fugard
 
AMBASSADORS
Brenda Sakellarides
Maseda Ratshikuni
 
NOMINATED TRUSTEES
David Dennis (Chairperson)
Tobie Badenhorst (Deputy Chairperson)
Eugenie Drakes
Rashid Lombard
Mongezi Makhalima
Manqoba Kubheka
Heidi Edson
 
MANAGEMENT COMMITTEE
David Dennis (Chairperson)
Manqoba Kubheka
Tobie Badenhorst
Eugenie Drakes
Marcus Desando
 
PROJECTS COMMITTEE
David Dennis (Chairperson)
Heidi Edson
Eugenie Drakes
Rashid Lombard
Mongezi Makhalima
Manqoba Kubheka
Marcus Desando
 
FUNDRAISING COMMITTEE
Eugenie Drakes (Chairperson)
Marcus Desando
Rashid Lombard
Maseda Ratshikuni
 
RISK & AUDIT COMMITTEE
Manqoba Kubheka (Chairperson)
Tobie Badenhorst
Eugenie Drakes
Marcus Desando

ANNUAL REPORT